ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΗΜΙΑΡΗΣ

Ο Συμμαθητής μας απεβίωσε,στήν Θεσαλλονίκη,στίς 12 Ιουνίου,δηλαδή πρό διμήνου καί.....Τό πληροφορήθηκα από τόν γιό του.σέ τηλεφώνημά μου 

νά ευχηθώ,εκ μέρους τής Τάξεως,γιά τήν γιορτή του.

Σέ ερώτηση γιατi δέν ειδοποιηθήκαμε,απήντησε,ότι δέν είχε κανένα στοιχείο επικοινωνίας καί ότι αγνοούσε τίς προβλεπόμενες διαδικασίες.

 Στήν κηδεία τού Παναγιώτη,δέν υπήρξε καμία εκπροσώπηση.

Στερηθήκαμε τής τιμής τού καθήκοντος καί τής αγάπης μας πρός τόν Παναγιώτη,νά βρεθούμε κοντά του καί νά   ΤΟΝ ΧΑΙΡΕΤΊΣΟΥΜΕ.

Ο Συμμαθητής στερήθηκε,τών δικαιουμένων τιμών από τήν Πολιτεία.

Συλλυπηθήκαμε ΤΟΝ ΓΙΟ εκ μέρους τής Τάξεως...