Ή κυρία Τσουμή, εύχαριστεί

 

Ή κυρία Τσουμή μέ  έπιστολή της εύχαριστεί τήν τάξη,για τήν συμμετοχή συμμαθητών,στήν κηδεία τού σημμαθητού μας συζύγου της.