Τά μέλη καί οί φίλοι μας συναντιώμαστε.....

Στήν ΛΑΕΔ τήν 13 Δεκεμβρίου καί ώρα 20.00 ήμέρα Πέμπτη.Τά μέλη τού Συνδέσμου μέ τίς οίκογένειές τους καί τούς φίλους τους,θά δειπνήσουν,θά χορέψουν,θά τραγουδήσουν και θά ξαναθυμηθούν..Ζωντανή μουσική.........

Τιμή κατ΄ατομο 25 euro.Περιλαμβάνει καί τά ποτά.Θά ειμαστε όλοι μέ τούς φίλους μας.

Όμως πρέπει εγκαίρως νά δηλώσετε συμμετοχή,στά κατωτέρω τηλέφωνα.

Νίκος Δοντάς 210.6511036

Κα Μπίκου 210.8063712

Χαρίδημος Τσαγκαράκης 210.6726323

Βασ.Άνδρουλιδάκης 210.9563691

Γιάννης Πολυμερίδης 201.6922857