Διοικητικό Συμβούλιο

 

Σχεδιάζουμε Διοικητικό Συμβούλιο.τήν Τετάρτη 14 Νοεμβρίου στήν Λέσχη. Ώρα 10.00.

Πεπραγμένα,προγραμματισμός έκδηλώσεων τρέχοντος έτους.